Умови надання послуг
Терміни та скорочення використані в Умовах.

Сервіс, Ми, Mazanka - студія Mazanka
Користувач, Ви - той, хто користується Сервісом
Умови - Умови використання Сервісу
Сторони-сторони, що приймають ці Умови (Користувач та Сервіс)
Об'єкт- те над чим працює Серрвіс (інтер'єр, будинок, і т.і.)
ЛПР - людина, що приймає рішення (той, хто має фінальне слово у прийнятті рішень зі сторони Користувача (наприклад, керівництво, у випадку роботи з b2b, або визначена особа із сім'ї, у випадку роботи з b2k))
ТЗ - технічне завдання на проект.
Референси - підбір фото-прикладів для пояснення стилістики, форм або будь-яких інших потреб.
Біла модель - зображення Об'єкту де він пофарбований у білий колір (інформація про матеріали відсутня).
Модель - зображення Об'єкту, де показана його форма та колір/текстури
Візуалізація - кольорові фотореалістичні зображення Об'єкту (інформація про матеріали та освітлення присутня).
Основний Спосіб Оплати - спосіб оплати, який рекомендує Сервіс. 

 

1. Загальні положення

1.1. Студія Mazanka пропонує професіоналам (архітекторам та дизайнерам) а також приватним клієнтам та компаніям (далі - Користувачі) власні послуги по дизайну інтер'єрів, проектуванню будинків, та ін. за умовами, викладеними в цих Умовах Користування Сервісом (далі - Умови).
1.2. Умови вступають в дію з моменту погодження з ними Користувача, яким є внесення першої передплати по проекту;
1.3. В Умовах викладені правила, що прискорюють якісне виконання Сервісом покладених на нього обов'язків. Для цього Користувачу необхідно дотримуватись правил, послідовності робіт, та інших інструкцій Сервісу саме у тому порядку та об'ємі, у якому вони надані. Будь-які зміни цих правил можуть вести до збільшення кількості роботи, термінів, правок, бюджету, перешкоджають отриманню якісного результату.
1.4. До Умов використання Сервісу входить "Рахунок", "Загальні положення", "Перелік робіт", "Опис етапів та робіт", "Технічне завдання".
1.5. Умови можуть бути змінені у будь-який момент без попереднього повідомлення. Нова редакція Умов автоматично вступає у дію для усіх не початих проектів.
1.6. Починаючи використовувати будь-яку послугу Сервісу Користувач вважається таким, що повністю погодився з Умовами, без виключень та обмовок. Якщо Користувач не погоджується з будь-якими положеннями Умов, Користувач не може користуватися послугами студії Mazanka.

 

2. Для кого надаються послуги

3д візуалізація (не в комплекті з дизайном)
2.1. Ця послуга призначена для професіоналів вузького профілю, а саме архітекторів та дизайнерів, девелоперів.
2.2. Мається на увазі, що такі Користувачі вміють складати креслення, користуватися програмами для проектантів (autocad, archicad), працюють у photoshop, розуміють різницю та призначення форматів (pdf, dwg, 3ds, jpg, tiff, pla/pln).
2.3. Розуміє процес створення проекту будинку, дизайну інтер'єрів, склад та об'єм робочої документації.

Будь-які інші послуги
2.4. Усі інші послуги можуть бути надані Користувачам без особливих знань у сфері архітектури та дизайну.

 

3. Інші умови

3.1. Зміни та доповнення до Умов вступають в силу після їх опису в рахунку Сервісу та передплати по ним Користувачем.
3.2. При виникненні додаткових побажань Користувача, узгодженних в результаті консультацій або шляхом складення додаткових змін, вартість та терміни виконання робіт можуть бути змінені.
3.3. В усіх випадках завершення робіт передчасно Сторони зобов'язані провести фінальні взаєморозрахунки по виконаним роботам на момент припинення співпраці.
3.4. Сервіс має право використовувати фото об'єкту та інші робочі матеріали, отримані від Користувача або виготовлені для Користувача у портфоліо Сервісу або в рекламних матеріалах.
3.5. Сервіс зберігає конфіденційність стосовно Користувача та адреси Об'єкту.
3.6. Сервіс без згоди з Користувачем може залучати інших осіб до виконання робіт, що викладені в Умовах, та несе відповідальність за якість їхньої роботи, як за власну.
3.7. Користувач розуміє та погоджується, що Сторонами є Користувач та Сервіс, а не ЛПР та Сервіс. Користувач повинен організувати власні консультації зі своїм ЛПРом таким чином, щоб не порушувати Умови.
3.8. Користувач не має права використовувати будь-які результати роботи Сервісу до їх повної оплати по рахунку.
3.9. Сторони домовились, що уся інформація, яка передається в електронному вигляді є дійсною та прирівнюється до документів, що передаються фізично.

 

4. Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цими Умовами, якщо вони доведуть, що невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, зміни в законодавстві або інші незалежні від Сторін невідворотні обставини, при умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання Умов. У цьому випадку термін виконання договірних зобов'язань буде продовжений на час дій зазначених обставин.
4.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання, негайно інформує іншу Сторону про початок і припинення зазначених вище обставин, але в будь-якому випадку не пізніше 3 робочих днів після початку або закінчення їх дій. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від договірних зобов'язань по причині зазначених обставин. Повідомлення про настання і припинення обставин непереборної сили документально підтверджується компетентними державними організаціями.
4.3. Якщо зазначені обставини продовжуються більше 1 місяця, кожна зі Сторін має право на дострокове звільнення від узятих на себе зобов'язань.